Istorija Španije

Categories:

Bookantika » Katalog » Istorija » Kulturna istorija » Istorija Španije

Istorija Španije / Nikola Samardžić

Istorija Španije / Nikola Samardžić

Istorija Španije : [od Altamire do današnjih dana pola miliona godina] / Nikola Samardžić. – Beograd : Plato, 2003 (Beograd : Plato). – 715 str. ; 22 cm. – (Biblioteka “Eoni” ; 9)

Tiraž 500. – Registar.

Istorija Španije/ Nikola Samardžić

Price: 0.00 RSDThis product has sold out.LoadingUpdating…